Garancia

 

GARANCIA


Ha nem jelenik meg rendesen ez a dokumentum, akkor letölthető innen PDF formátumban: https://goo.gl/PIY0z7

 

Szavatosság

 

A konzolmogul.hu Webáruház üzletpolitikájának alapja, hogy kizárólag kiváló, magas minőségű termékeket forgalmaz, megbízható gyártóktól! Természetesen a legjobb minőségű termékeknél is előfordulhat probléma, de ilyen esetben cégünk igyekszik gyorsan és szakszerűen orvosolni azt, természetesen a hatályos jogszabályoknak megfelelően, melyről most tájékozódhat:

A szavatosság az áru rendeltetésszerű használatáért meghatározott ideig való jótállás.

Szavatosság esetén az eladó azért vállal felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni.

A fogyasztó szavatossági jogait a 49/2003.GKM rendelet alapján az olyan hibák esetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak. A teljesítéstől számított első hat hónapra vonatkozóan a bizonyítási teher a kereskedőre, majd a további másfél évben a fogyasztóra hárul. A jogszabály azt vélelmezi, hogy az első hat hónapban észlelt hibák már a teljesítéskor megvoltak. A fogyasztó a hiba felfedezéséről a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a kötelezettet értesíteni.

A szavatossági jogok elvesztésével járnak, illetve alaptalan reklamációnak tekintendők az alábbi esetek:

·      a vásárlást igazoló blokk hiánya

·      a termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel

·      a termék természetes elhasználódása

·      ha az igényt határidőn túl jelentette be

·      házilagos javítás

·      nem rendeltetésszerű használat

·      szakszerűtlen tisztítás

·      a felfedezett hiba (gyártási, vagy rejtett anyaghiba) nem azonnali jelzése

·      sérülés vagy erőszakos külső behatás, rongálás,

·      elemi kár

A számla hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni!

A jótállási igény a Lakatos Szilárd által kiállított számla bemutatásával érvényesíthető. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál.

Garanciális kifogás esetén a termék az eladóhoz történő visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.

Portósan (utánvét) küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A terméket a következő címre kell visszaküldeni: Lakatos Szilárd, 9400 Sopron. Újteleki u. 50.

 

HIVATALOS MAGYARORSZÁGI GARANCIA a vásárolt termékhez.

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!

Az általunk forgalmazott termékekhez tehát a garanciát, a gyártók magyarországi importőrei biztosítják Önnek. Csak ez a fajta garancia biztosítja, hogy szükség esetén, termékét a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen megjavítsák vagy tudjuk újra cserélni, ha a szakszerviz úgy dönt!

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük! A jótállási idő kezdete a számla dátuma.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.

 

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

A garanciális problémával cégünknek behozott, visszaküldött terméket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások következtében, cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), telefon számán vagy e-mail címén. Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét. 

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.

 

Kellékszavatosság:

Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt lehet érvényesíteni. (Polgári Törvénykönyv szabályai szerint)

Választani lehet, kérheti a javítást vagy a cserét, kivéve, ha az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha nem kérte a cserét vagy kijavítást, kérheti az Eladó költségére, hogy Ön kijavíthatja, vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.

- Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A szerződés teljesítésétől két éves határidőn túl nem érvényesítheti a kellékszavatossági jogait! Az Eladóval szemben lehet érvényesíteni a kellékszavatossági igényt

Kellékszavatosság feltételei:

A teljesítéstől számított hat hónapon belül kell az igényt érvényesíteni, és igazolni kell, hogy a termék az Eladó-tól van. Ha a teljesítéstől számított hat hónap letelt, Önnek kell bizonyítania, hogy a hiba a teljesítés időpontjában is meg volt.

 

Termékszavatosság:

Ingó termék hibája estén Ön választhat a kellékszavatosság vagy a termékszavatosság között.

Termékszavatosság igényként kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét lehet kérni. Egy termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyet a gyártó megadott.

Termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül lehet érvényesíteni, a határidő lejárta után a jogosultság megszűnik. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját Önnek kell bizonyítania.

A gyártó, vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem hozta forgalomba, vagy, ha a hiba a forgalomba hozatala időpontjában nem volt felismerhető, vagy, ha a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A forgalmazónak vagy gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyan azon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Játékok

Játékokra akkor tudjuk a 12 hónapos garanciát vállalni, ha az nem karcos, nincs összefogdosva, meggörbítve, megtörve, eltörve stb. Vagyis, ha a hiba magában a szoftverben van, nem pedig a szakszerűtlen használat miatt élvezhetetlen.

Szavatossági jogok, jótállás, garanciaidő:

Új gépek esetén: 12 hónap

Új kiegészítők esetén: 6 hónap,

Új 10.000 Ft feletti termék estén: 12 hónap

Új szoftverek esetén: 12 hónap

Használt termékek esetén típustól függetlenül 1-6 hónap (A termék lapján feltüntetve!)